Fransız yüksek eğitim sistemi sadece üniversitelerden oluşmamaktadır.Üniversitelerin yanında 'Grandes Ecoles' ler, uzmanlık eğitimi veren okullar, mühendislik, mimarlık, ticaret ve işletme okulları gibi kurumlar da yüksek eğitim vermektedir. Bu çeşitlilik öğrencilere büyük bir seçim özgürlüğü sunmakta ve bu özgürlük de Fransız yüksek eğitim sisteminin en güçlü yanını oluşturmaktadır.

Üniversiteler

Üniversiteler temel, teknolojik ve mesleki eğitim programları düzenleyen kurumlardır.

Bütün bilim dallarını kapsayan üniversiteler öğrencileri bilimsel araştırma ve meslek yaşamına hazırlayan kurumlardır.

Öğrenciler bütün üniversitelerde devlet diplomaları veya özel diploma programlarında öğrenim görebilirler.

Fransız üniversitelerinde 1,5 milyon kayıtlı öğrenci bulunmakta olup bunların aşağı yukarı % 10'unu her milliyetten yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır.

 

Uzmanlık eğitimi veren okullar

Bu okullar oldukça seçici olup üniversitelere oranla çok az sayıda öğrenci almaktadırlar.

Bu okullar özel ya da devlet kurumları olabilir ve verdikleri eğitim-öğretimle özel meslek eğitimi verirler...

Mühendislik bilimleri, iş idaresi, sanat, mimarlık, hukuk gibi oldukça değişik alanlarda, mesleklerde elemanlar yetiştirirler.

"Grandes Ecoles" adı verilen öğretim kurumları bu sınıfta yer alır ve Fransız sistemine özgü bir grup oluştururlar. Bu okullar kendine has yapılarıyla oldukça prestijli ve girilmesi son derece zor okullardır.

"Grandes Ecoles" ler yüksek seviyeli mühendis ve yöneticilerin yanında sanat, edebiyat ve insan bilimleri alanlarında uzmanlar da yetiştirirler.

Bu okulların öğrencileri özellikle uluslararası iş pazarında aranan elemanlardır.


Ayrıntılı bilgi için :