Fransız yüksek öğretim kurumlarının özerk yapısı her kurumun kendi kabul kriterlerini belirlemesine olanak sağlar. Bu konuyla ilgili olarak da CampusFrance size yardıma hazırdır

Fransız yüksek öğretim kurumlarının özerk yapısı her kurumun kendi kabul kriterlerini belirlemesine olanak sağlar.

Bu konuyla ilgili olarak da CampusFrance size yardıma hazırdır!

Bir kaç bilgi...

Üniversitelerde Lisans ve Master 1 programlarına kabul her yıl Haziran ayında toplanan bir seçici komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Master 2 ve Doktora programları için kabuller, birimlerden sorumlu öğretim elemanları tarafından başvuru dosyalarının incelenmesi veya mülakatlarla yapılır.

İnternet başvuruları

Birçok öğretim kurumuyla işbirliği içinde, Campus France Sanat ve Mühendislik Bilimleri alanlarında, özellikle yabancı öğrencilerin internet üzerinden kayıt yaptırabilmelerine olanak sağlayan bir ağ kurmuştur.

Dikkat!

Üniversite 1. sınıf, Tıp 1. sınıf (PCEM1) ve Hukuk Yeterlik sınıfına kayıtlarda Fransa Büyükelçilikleri’nce yürütülen bir prosedür söz konusudur ve Ön kabul dosyaları (DAP) bu elçiliklerden mutlaka girilecek yıldan önceki yıl 15 Kasım tarihinden itibaren alınmalıdır. Mimarlık okullarıyla ilgili olarak da yine özel bir prosedür uygulanmaktadır.

Pratik "Kayıtlar " kartı (PDF)