Avrupa vatandaşı olmayan (yani Avrupa Ekonomik Alanı, Andora, Monako, İsviçre, San Marino ve Vatikan uyruklu olmayan) öğrenciler Fransa'da öğrenim görmek amacıyla, kalma süreleri 6 ayı geçecekse "öğrenci" ibareli uzun süreli bir vize alabilirler.

Avrupa vatandaşı olmayan (yani Avrupa Ekonomik Alanı, Andora, Monako, İsviçre, San Marino ve Vatikan uyruklu olmayan) öğrenciler Fransa'da öğrenim görmek amacıyla, kalma süreleri 6 ayı geçecekse "öğrenci" ibareli uzun süreli bir vize alabilirler.

Daha sonra öğrenciler yetkili makamlarca istenen belgeleri sunmak şartıyla bu "öğrenci" vizesini otomatik olarak uzattırabilirler. Daha fazla bilgi için… 3 çok önemli nokta…

  1. Ne olursa olsun turist vizesi ne Fransa'da ne de başka bir Avrupa Topluluğu ülkesinde daha sonra öğrenci vizesine dönüştürülemez.
  1. Eğer birbirini takip eden iki eğitim programı izlemeniz gerekiyorsa (örneğin bir Fransızca dil öğrenimi ve bir akademik öğrenim izleyecekseniz) size verilecek vizenin bütün bu eğitim süresini kapsayacak biçimde düzenlenmesi için bu iki programa da kaydınızı yaptırınız. Fransız vizeleri bir kez alındıktan sonra gittiğiniz yerde değiştirilemez.
  1. Fransa'da 3 aydan fazla kalacak yabancı öğrenciler (Avrupa Topluluğu vatandaşları dışındakiler) vizeden farklı olarak Fransa'ya gelmelerini takip eden iki ay içinde öğrenci oturma izni almak zorundadırlar.

Not: Avrupa Ekonomik Alanı: Avrupa topluluğu üyesi 25 devlet + İzlanda, Liechtenstein ve Norveç

Pratik "Vize" kartı (PDF)