Fransa'da kalma süresinin 6 aydan daha az olması halinde öğrencilere geçici "öğrenci" vizesi verilir. Bu vizenin hiç bir şekilde daha sonra süresinin uzatılamayacağını ve uzun süreli "öğrenci" vizesine dönüştürülemeyeceğini bilmelisiniz.

Fransa'da kalma süresinin 6 aydan daha az olması halinde öğrencilere geçici "öğrenci" vizesi verilir. Bu vizenin hiç bir şekilde daha sonra süresinin uzatılamayacağını ve uzun süreli "öğrenci" vizesine dönüştürülemeyeceğini bilmelisiniz.

Özel amaçlı bir vize ("öğrenci sınav" vizesi), örneğin Fransa'da girilecek bir sınav için gerekli en fazla 90 günlük kalma süreleri için verilir. Öğrenci, bu sınavlarda başarılı olduğu ve ilgili öğretim kurumuna kesin olarak kabul edildiği durumlarda ülkesine geri dönmek zorunda kalmaksızın uzun süreli öğrenci vizesi alabilir. "Öğrenci sınav" vizesi öğretim kurumu bünyesinde kesin kayıt hakkı elde etmek için bir ön eğitim programı veya bir tamamlayıcı öğretim programı zorunlu olduğu hallerde verilir.

Bir vize almak için muhatap kurum kişilerin ikamet ettikleri yere bağlı Fransız Konsolosluğu veya Fransa Büyükelçiliği vize servisidir.

Ne CampusFrance ne de, niteliği ne olursa olsun, başka hiç bir kurum bu konuda müdahil olamaz. Bu konuda tek yetkili konsolosluk servisleridir.

Vizeyi vermeye yetkili servis ile mümkün olan en kısa süre içinde temasa geçiniz. Vize için hazırlamanız gereken belgelerin neler olduğunu ve bunların onaylı veya onaysız çevirilerinin gerekip gerekmediğini iyice öğreniniz.

Ayrıca her dosyayı mutlaka eksiksiz olarak teslim ediniz.

Ayrıntılı bilgi için