Müze ve Göç: Kültürler(arası) Eğitim ve kültürel çeşitlilik Eylül/Kasım 2011

 

Başvuru çağrısı

ALMAN-FRANSIZ-TÜRK

YAZ OKULU 

Müze ve Göç:

Kültürler(arası) Eğitim ve

kültürel çeşitlilik

Eylül/Kasım 2011

 

5.-14. Eylül: Köln

15.-22. Eylül: Paris

Kasım’ın ikinci bölümü: İstanbul (1 hafta)

İçerik ve hedef grup 

Migration in Europa (Avrupa’da Göç) (www.network-migration.org) kuruluşu, Köln (Köln Üniversitesi, Köln Şehri Müze Hizmetleri), Fransa (Génériques, Alman Tarih Enstitütüsü, Toulouse Üniversitesi, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) ve Türkiye (Boğaziçi Üniversitesi, History Foundation) partnerleriyle işbirliğinde göç, kültürel çeşitlilik ve müze konulu bir Alman-Fransız-Türk yaz okulu düzenlemektedir. Yaz okulu sosyal, tarih ve kültür bilimleri (müze bilimleri, tarih, sosyoloji, kültür antropoloji/etnoloji, siyaset bilimleri, göç araştırması, eğitim bilimleri, sanat tarihi, mimarlık vs.) gibi dallarda lisans, yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler içindir. Başvuranların Fransa, Almanya veya Türkiye’de bulunan bir üniversiteye kayıtlı olmaları gerekmektedir. Her bir ülkeden beş katılımcı seçilerek, Köln, Paris ve İstanbul’da yapılacak yaz okuluna toplam 15 katılımcı davet edilecektir. Program, bu üç şehirde yapılacak seminerleri, konuşmaları, şehir gezisini ve ortalama 15 önemli müze gezisini kapsamaktadır. Ayrıca küçük gruplar oluşturularak, üç ülkeden gelen öğrencilerin birlikte saha araştırmaları yapmaları ve kendi proje fikirlerini üretmeleri öngörülmektedir.

Katılanların yalnızca seyahat ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

Başvuru

Başvuru belgelerinin 23 Mayıs 2011 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler:

- 1-2-sayfalık kişisel bilgileri içeren özgeçmiş (anadilde ve İngilizce olarak).

- İngilizce ve anadilde olan kısa letter of motivation (en çok 600 kelime). Göç, çeşitlilik ve müze konularına duyduğunuz kendi kişisel ilginizi ve fikirlerinizi kısaca belirtiniz.

- Dil kabiliyetinizin değerlendirmesi (aşağıda belirtilmiştir)

Başvurunuzu lütfen e-mail olarak:

Veronika Vitt: veronika.vitt@network-migration.org adresine gönderiniz.

 

Lütfen her üç başvuru belgesini (CV, letter of motivation ve kendi dil kabiliyetinizin değerlendirmesi) sadece TEK bir Word dosyası olarak gönderiniz; lütfen PDF dosyası göndermeyiniz!

 

25 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında başvuranlarla telefon röportajı yapılacaktır. Başvuranlar seçilme sonuçları hakkında 2011 Haziran ortasında bilgilendirilecektir.

Dil yeterliliği

Yaz okulu dilleri Fransızca, Almanca ve İngilizce’dir. Ayrıca kısmen tercümeler ve “dil animasyonları“ mevcuttur (Fransızca à Almanca, Almanca à Franzısca).

Katılım koşulları Almanca veya Fransıca’da iyi pasif dil biligisi olmasıdır. Aynı zamanda iyi aktif İngilizce gereklidir.

 

Dil yetkinliğinizi değerlendirebilmek için lütfen aşağıda bulunan web sitesindeki soru formunu doldurunuz.

www.network-migration.org/summerschool2011/language

 

Yaz Okulunun yerleri ve tarihleri:

5.-14. Eylül 2011 - Köln

15.-22. Eylül 2011 - Paris

2011 Kasım’ın ikinci kısmı - Istanbul (1 hafta)

 

Daha çok bilgi için:

http://www.network-migration.org/summerschool2011

 

Yaz okulu aşağıdaki kurumlar tarafından desteklenmektedir:

Franco-German Youth Office (DFJW/OFAJ)

German Historical Institute Paris/DHI Paris

Network Migration in Europe (Programme “Europe for Citizens”)

 

Source: 
http://www.ofaj.org/