2014-2015
Bourse, TÜRKİYE

Başvuru için aranan şartlar:  

  • 5 yıllık yükseköğrenime denk gelen mühendislik, ekonomi ya da hukuk diplomasına sahip olmak,
  • Mümkünse birkaç yıllık mesleki tecrbüye sahip olmak,
  • Daha önce Fransız Hükümeti'nin verdiği burslardan faydalanmamış olmak,
  • 30 yaş altı olmak.

 

Copernic programı için seçmeler 2 aşamada yapılacaktır:  

1- BAŞVURU DOSYASI :

Adaylar bulundukları ülkenin Fransa Büyükelçiliği Kültürel Eylem biriminden iki nüsha olmak üzere başvuru dosyası almalıdırlar. 

Dosyanın iki nüshası da eksik bir şekilde doldurulmalı ve aşağıdaki evraklar eklenmelidir:

  • Son iki yıla ait, üniversiteden alınacak detaylı not dökümleri ve yeminli tercümelerinin fotokopileri,
  • Diploma (veya diplomaların) fotokopileri,  
  • referans mektubu (fransızca veya ingilizce),
  • fransızca CV.

 

Dosyanızın birinci nüshası aşağıdaki adrese gönderilmek üzere hazıralanacaktır

 

Monsieur MAHRER, Administrateur Général du Programme Copernic

215, boulevard Saint-Germain 75 007 Paris France

 

Diğer dosya ise Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği Kültürel Eylem birimine verilecektir: 

 Paris Caddesi, 70 - Kavaklidere 06692 Ankara

 

 Son başvuru tarihi : 01 Mart 2014

 

2- MÜLAKAT VE FRANSIZCA YETERLİLİK SINAVI

 

Uygun bulunan adaylar mülakat ve fransızca yeterlilik sınavı için Fransa Büyükelçiliği Kültürel Eylem birimine çağırılacaktır.

 

Mülakat; Copernic program temsilcilerinden, Program ortağı olan şirketlerin bir veya daha fazla temsilcilerinden ve Fransa Büyükelçiliği yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacak olup Mart ve Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşecektir (kesin tarihler sonradan Büyükelçilik tarafından bildirilecektir).

 

Programa kabul edilen adaylar :  

Kesin kabul alan adaylar Temmuz 2014'ün başlarında bilgilendirilecek ve 1 Ekim 2014 tarihinden başlayarak 12 ay boyunca aylık 760 avroluk burs imkanından yaralanabileceklerdir. Burs programı 01/10/2014 tarihinde başlayıp 30/09/2015 tarihinde sona erecektir.

www.cdi.fr/copernic