Bu burslar Fransa’da bir yıllık bir süreyle master yapmak veya belli şartlar altında Mühendislik diploması almak isteyenlere yöneliktir.
Bourse, TÜRKİYE

Bu burslar Fransa’da bir yıllık bir süreyle master yapmak veya belli şartlar altında Mühendislik diploması almak isteyenlere yöneliktir.

Bu burslar, 2004 yılından bu yana, Fransa Büyükelçiliği ile TEV Vakfı tarafından ortaklaşa olarak finanse edilmekdedir. Fransa’da bir yıllık bir süreyle master yapmak veya belli şartlar altında Mühendislik diploması almak isteyenlere yöneliktir. Burs tüm alanları kapsar. Öğrenim dili Fransızca (minimum B2) veya İngilizcedir.

- Fransa’daki Üniversiteler için : http://www.turquie.campusfrance.org/tr 
- Fransa’da İngilizce eğitim veren üniversite ve programlar için: http://www.campusfrance.org/en/page/programs-taught-english

TEV’e son başvuru dosyası teslim tarihi 31 Mart 2018

Başvurmak için gereken şartlar:
- En az dört yıllık bir üniversiteden mezun olmak 
- 30 yaş altı olmak 
- Dersleri Fransızca dilinde izleyebilecek düzeyde Fransızca konuşmak
- Yükseköğrenim süresince 4’lük sistemde en az 3 genel not ortalamasına sahip

Başvurular :
- Başvurular Türk Eğitim Vakfı’na yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler:
- TEV Müracaat formu
- Fransa Büyükelçiliği Müracaat formu (Fransızca form 2 adet)
- Özgeçmiş, (Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)
- Adayın Fransa’da ilgi duyduğu çalışma alanları, projesi ve mezuniyetinden sonra profesyonel olarak ne yapacağını açıklayan bir yazı, (Bir sayfalık ve Fransızca ya da İngilizce 2, Türkçe 1 adet)
- Diploma veya çıkış belgesinin onaylı Fransızca örneği (Mezunlar için, Okuldan ya da Noterden onaylı, Türkçe ekli 2 adet)
- Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren transkript, (Fransızca veya İngilizce, 2 adet.)
- İki öğretim üyesinden alınacak referans mektubu (Fransızca veya İngilizce olabilir, kapalı zarfta)
- Fransızca dil yeterlilik belgesi (2 adet), 
- Adaylar; yabancı dil yeterlilik belgeleri, Fransızca veya İngilizce istenilen seviye B2’dir. Fransızca için: DELF (B2), DALF (CI), TEF ve TCF. İngilizce için: TOEFL IBT 79–80, IELTS Akademik en az 6, NQF, PTE General, PTE Academic, Cambridge Exam, TOEIC.
- Eğer gidilecek kurumla yazışma yapılmışsa ve elde varsa, yapılan yazışmaların 2 adet fotokopisi
- Eğer adayın yayınları varsa yalnızca 2 adet listesi
- Vukuatlı nüfus kaydı (e-devlet sayfasındanda alınabilir) ile Fransızcaya çevrilmiş nüfus cüzdanı örneği, (birer adet)
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Ailenin gelir durumunu gösterir belgeler. (Maaş bordrosu, gelir ve emlak bilgilerini gösteren belgelerin örneği gibi.)

Iletisim 
Türk Eğitim Vakfi (TEV) 

Büyükdere Cad. N°111, Kat 7-8 
34349/Gayrettepe/İSTANBUL 
Tel. : +90 (212) 444 08 38 
Faks : +90 (212) 272 62 17
E-mail: yurtdisiburs@tev.org.tr

Ayrintili bilgi için : http://www.tev.org.tr