Bu programları üniversiteler veya "Grandes Ecoles" ler (Büyük Ekoller) yürütür ve eğitim kurumlarına göre farklı farklı düzenlenirler.

Bu programları üniversiteler veya "Grandes Ecoles"  ler (Büyük Ekoller) yürütür ve eğitim kurumlarına göre farklı farklı düzenlenirler.

Üniversitelerde eğitim üç seviyede düzenlenir:

Lisans : (3 yıl eğitim) altı yarıyıl olarak düzenlenir ve 180 ECTS kredisi alınması suretiyle tamamlanır.

Master : (5 yıl eğitim) 4 yarıyılda 120 ECTS kredisiyle tamamlanır. Dört yarıyıl tamamlandığında öğrenciler iki yol seçebilirler. Biri, "bilim uzmanlığı" master programı (eski DEA) olup genel olarak doktora yapmak isteyen öğrencilere hitap eder. Diğeri ise "mesleki" master programı (eski DESS) olup öğrencileri aktif meslek yaşamına hazırlar.

Daha önce almış oldukları üniversite öğrenimlerine göre, bir veya iki yıllık uzmanlaşma eğitimi görmek isteyen yabancı öğrenciler doğrudan doğruya Master sınıflarına kabul edilebilirler.

Doktora: (8 yıl eğitim) 6 yarıyıl olarak düzenlenir ve 180 ECTS kredisiyle tamamlanır.

Grandes Ecoles’lerde... Grandes Ecoles’lerde veya özel uzmanlık eğitimi veren okullarda eğitim 5 yıllıktır ve gerek girilen okul bünyesinde gerekse orta öğretim kurumları bünyesinde alınacak iki yıllık bir hazırlık eğitimini de kapsar.

Bu durumda "hazırlık sınıfları" söz konusu olup bu hazırlık sınıflarını bitirenler son derece seçici olan giriş sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Toplam 5 yıllık eğitim sonrası öğrenciler master derecesi alırlar.

Pratik "Diplomalar" tanıtım kartı (PDF)]

ECTS (Avrupa Komisyonu)])