Fransa'da verilen diplomalar genellikle Devlet tarafından tanınmaktadırlar ve Devlet verilen eğitimin kalitesini kontrol etmektedir. Bunlar özellikle kamuya ait yüksek öğretim kurumlarınca (okul veya üniversite) verilen devlet diplomalarıdır. Mühendislik ve ticaret okullarında verilen diploma ve ünvanlar son derece sıkı yeterlilik prosedürlerinden geçmektedir.

Fransa'da verilen diplomalar genellikle Devlet tarafından tanınmaktadırlar ve Devlet verilen eğitimin kalitesini kontrol etmektedir. Bunlar özellikle kamuya ait yüksek öğretim kurumlarınca (okul veya üniversite) verilen devlet diplomalarıdır. Mühendislik ve ticaret okullarında verilen diploma ve ünvanlar son derece sıkı yeterlilik prosedürlerinden geçmektedir.

Her öğretim kurumuna özgü oldukça çeşitli diplomalar da bulunmaktadır.

Bu diploma çeşitliliği sizleri caydırmamalıdır: Tersine bu çeşitlilik Fransız sisteminin bir zenginliğidir.

Her diploma titizlikle tanımlanmış bir eğitim süreci ve kalifikasyona karşılık gelmektedir. Aldığınız Fransız diploması ne tür bir eğitim aldığınızı ve neler yapabileceğinizi gösteren bir garanti belgesidir.

LMD (Lisans-Master-Doktora) sistemi ile birlikte diplomalarla birlikte bir ek belge verilmektedir. Bu belgede edindiğiniz bilgiler, eğitiminizle bağlantılı etkinlikleri belirten ayrıntılar yer almaktadır.

Ancak derece ile diplomayı birbirine karıştırmamak gerekir. Derece alanlardan veya uzmanlık alanınızdan bağımsız olarak seviyeyi belirtir. Diploma ise izlediğiniz öğrenim parkurundaki başarı durumunuzu belgeler.

Denklikler

Fransa'da Fransız diplomaları ile yabancı diplomalar arasında otomatik bir denklik sistemi yoktur. Her kurum, öğrencilerin daha önce izledikleri eğitim durumu ile kendi kriterlerine göre kabul şartlarını kendisi belirler. Bu sayede mezunlar arasında bir homojenlik ve verilen eğitim düzeyinde bir garanti sağlanır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Verilen diploma ve eğitimin uluslararası geçerliliği Avrupa Topluluğu bünyesinde ECTS (European Credits Transfer System) adı verilen bir ortak kredi sistemine dayanır. Alınan ECTS kredileri, örneğin birden fazla Avrupa öğretim kurumunda öğrenim yapılması durumunda toplanabilir ve transfer edilebilir.

Pratik "Diplomalar" tanıtım kartı (PDF)]

ECTS (Avrupa Komisyonu)]