Fransa'da dersler teori anlatımına dayalı klasik ve pratiğe dayalı uygulamalı yöntemle işlenir. Akademik yıl genelde Eylül veya Ekim ayında başlar ve Mayıs ya da Haziran ayı gibi sona erer.Yıl içi yapılan kontroller ve genel sınavlar olmak üzere iki tıp sınav vardır.

Fransız yüksek eğitiminde iki tür ders yapma yöntemi bulunmaktadır:

Klasik ders yöntemi: 100 ila 1000 kişilik anfilerde öğretim elemanının ders anlatıp öğrencilerin not aldığı ders yöntemidir. Bu dersler için çoğu zaman öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve öğrencilerin dönem sonunda sınavlara hazırlanmak için edinebildikleri teksir halindeki ders kitapçıkları bulunmaktadır.

Uygulamalı Çalışmalar – Yönlendirmeli Çalışmalar: Uygulamalı çalışmalar ve yönlendirmeli çalışmalar belli sayıda öğrencinin katıldığı gruplar halinde yapılır ve derslerde öğrenilen teorik bilgileri pekiştirmeye ve uygulamaya yöneliktir. Bunlar katılımların kontrol edilmediği klasik derslerin aksine zorunludur.

Akademik yıl

Fransa’da akademik yıl, öğretim kurumlarına ve izlenen programlara göre, Eylül veya Ekim ayında başlayıp Mayıs ya da Haziran ayında sona erer.

Üniversite akademik takviminde değişik tatil dönemleri yer alır: Aralık-Ocak aylarında Noel ve yılbaşı tatilini içine alan iki hafta; Şubat ayında iki haftalık kış tatili ve Mart sonu-Mayıs başlarında iki haftalık Paskalya tatili yapılır. Yaz tatili ise iki aydan fazla sürer ve her yıl Temmuz-Ağustos aylarını içine alır.

Sınavlar

Fransız yüksek öğretim sisteminde iki tür sınav bulunmaktadır.

Yıl içi kontroller, yıl içi öğrenilenleri ölçmeye yönelik olarak yapılır ve yıl boyunca kısa sınavlar olarak gerçekleştirilir.

Genel sınavlar da  derslerin tamamını kapsayacak şekilde iki kez yapılan sınavlardır.

Üniversitede dersler genellikle birbirini tamamlayan modüller (birbiriyle bağlantılı ders grupları) şeklinde düzenlenir. Diploma, bazıları zorunlu bazıları seçmeli "n" sayıda modül içerir.