Bu liste bilgi amaçlı verilmiş olup ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.

Bu liste bilgi amaçlı verilmiş olup ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.

- Pasaport

Pasaportun geçerlilik süresi talep edilen vizenin süresine uygun olmalıdır.

- Kayıt kabul belgesi

Bu belge, ön kabul talebine olumlu bir cevap ya da özel veya devlet öğretim kurumuna ön-kayıt belgesi olabilir. Bu belge üzerinde seçilen bölüm ve öğretim programı seviyesinin ne olduğu belirtilmiş olmalıdır. Özel bir öğretim kurumu olması durumunda belgede ders saati sayısı ve tüm öğretim harçlarının bütünüyle ödenmiş olduğunun belirtilmesi gereklidir.

- Minimum geçim kaynaklarının belgelenmesi

Minimum geçim kaynaklarının miktarı Fransa Büyükelçilikleri’nce belirlenir. Bu meblağ Fransa'da geçirilecek her ay için 460 Avro civarındadır. Burslu öğrenciler için, burs belgesi üzerinde bursu veren kurumun antetli kağıdı üzerinde burs miktarı ve süresini gösterir bir belge istenmektedir.

Eğer geçim kaynakları Fransa'da ikamet eden bir kişi tarafından sağlanıyorsa, bu kişiye ait imzalı bir yükümlülük belgesi, kimlik belgesi fotokopisi ve gelir kaynaklarını gösterir belge (örneğin son üç aya ait maaş bordrosu ve son vergi belgesi) verilmesi gereklidir.

Eğer geçim kaynakları yurt dışından geliyorsa, söz konusu paranın transfer edileceği hesabın açık olduğunu gösterir bir belge, hesap sahibinin Fransızca'ya çevrilmiş ve yasal imzalı ödeme taahhüdü veya vatandaşı olunan ülke resmi makamlarından paranın ödeneceğini gösterir belge istenmektedir.

18 yaşından küçükler için anne-babalarının söz konusu kişi ya da kişilerle ilgili yetki belgesi.

- Zorunlu aşılar

Bazı durumlarda konsolosluklar, söz konusu ülkenin durumu gerektiriyorsa, vize vermek için aşı belgesi (sarıhumma, kolera…) isteyebilirler.

Dışişleri Bakanlığının sitesi